top of page

Algemene voorwaarden hondenopvang

Het verblijf

 • Door uw huisdieren bij ons onder te brengen geeft u blijk van vertrouwen in onze opvang. Wij zullen al het mogelijke doen om het verblijf voor uw hond(en) zo prettig mogelijk te maken.

 • Een deskundige verzorging en liefdevolle omgang met uw huisdier staat bij ons voorop, derhalve kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ziekte, verwonding of overlijden van het in bewaring gegeven huisdier.

 • Loopse teven of ongecastreerde reuen worden niet toegelaten in de vakantieopvang.

 • Puppies zijn welkom vanaf het moment dat ze alle nodige entingen hebben gehad en zindelijk zijn.


Gezondheid

 • Wij behouden ons het recht voor om, indien nodig, dierengeneeskundige hulp in te roepen voor het in bewaring gegeven huisdier.

 • Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van het in bewaring gegeven huisdier.

 • In geval van overlijden van het in bewaring gegeven huisdier zal in overleg met de eigenaar of contactpersoon gehandeld worden.

 • Om vlooienproblemen te voorkomen vragen wij u om ervoor te zorgen dat uw huisdier vlooi-vrij is en om de hond voor het verblijf een anti-vlo behandeling te geven.

 • Uw hond dient zijn jaarlijkse (cocktail, Weil, Parvo) entingen te hebben gehad (stempels in paspoort).


Loslopen

 • In losloopgebieden zal uw hond, bij redelijke inschatting van risico’s, losgelaten worden. Er zal vanzelfsprekend professioneel toezicht zijn op uw hond. Daarbij zij wij niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of anderzijds opgelopen trauma van uw hond(en).


Portretrechten      

 • Door uw hond onder te brengen bij onze hondenopvang geeft u Dog Care & Progress toestemming om uw hond zijn/haar portret te gebruiken. Dit portret kan op social media en in eventuele video’s en/of producten gebruikt worden voor commerciële doeleinden.


Aansprakelijkheid

 • Uw hond dient in uw W.A. verzekering te zijn opgenomen.

 • U als eigenaar blijft aansprakelijk voor alle schade die uw hond tijdens zijn verblijf bij ons aanricht aan derden evenals de eigendommen van de honden opvang.

Reserveringen en kosten

 • Bij reserveringen voor vakantieopvang vragen wij u om een aanbetaling te doen van 1/3 van het totale bedrag. Indien u 4 weken voor de afgesproken vakantieopvang nog annuleert krijgt u het aanbetaalde bedrag volledig terug. Elke week waarin u daarna annuleert vermindert het bedrag dat u terugkrijgt met 25%.

 • Wij behouden ons het recht voor om het verblijf van uw hond te annuleren op ieder moment gedurende de afgesproken opvangperiode als wij daar reden toe zien. Als de klant de opvang al volledig betaald heeft zal het bedrag voor de resterende periode na de annulering volledig gerestitueerd worden.

 • Als u beslist dat u het verblijf van uw hond tijdens de afgesproken opvangperiode, om welke reden dan ook, wilt annuleren. Behouden wij ons het recht voor om de reeds betaalde gelden voor de opvang niet te restitueren.

 • Alle prijzen die vermeld staan op de website zijn onder voorbehoud.

bottom of page